Unik satsning på den juridiska kompetensen

Curira gruppen, där Lystra ingår, förvärvar Igne Juristbyrå och gör en unik satsning för att stärka den juridiska kompetensen.
– Många assistansbolag har en juristavdelning, men nu gör vi en storsatsning inom detta område som sticker ut på marknaden, säger Thomas Rönnquist, delägare och styrelseledamot i Curira gruppen.

Mathias Blomberg (bilden) grundade Igne och har genom åren, med stor kunskap och engagemang, arbetat med LSS- och assistansfrågor. Detta har gjort både Mathias Blomberg och Igne till starka varumärken när det handlar om rätten till korrekt assistans.
I flera år har Lystra personlig assistans, som ingår i Curira gruppen, anlitat Igne för juridiska frågor. Det har varit en viktig resurs och nu tar Curira gruppen ett steg extra genom att förvärva Igne.
– Vi gör det för att stärka våra kunders trygghet och rätt till assistans. Våra kunder ska känna att de verkligen har ett korrekt beslut, säger Thomas Rönnquist och fortsätter:
– Dessutom kommer Igne att vara ett bra stöd till våra tjänstemän så att vi säkerställer att verksamheten förhåller sig till de lagar och förordningar som gäller.

Stort engagemang
I samband med detta har Mathias Blomberg, lämnat advokatsamfundet och titulerar sig nu som Chefsjurist. Samtidigt har företaget fått namnet Igne Juristbyrå.
Förutom styrelseordförande i Curira gruppen kommer Mathias Blomberg att fungera som ansvarig för den juridiska verksamheten.
– En advokatbyrå får inte ägas av andra än advokater, därför var det en viktig förändring. Samtidigt vittnar detta om Mathias Blombergs stora engagemang för den här frågan. Han brinner för att hjälpa den målgruppen och har tror på Curira gruppen och vill vara en del av den utvecklingen, säger Thomas Rönnquist.

Ekonomisk besparing
Inget annat assistansbolag har en de juridiska frågorna som en ”inhouse-resurs” vilket gör att detta blir en lika naturlig stödfunktion, inom Curira gruppen, som exempelvis ekonomi- och HR-avdelningen.
– Nu kommer Igne att fokusera på de kunder som finns inom Curira gruppen. Bara det skapar ökad trygghet. Dessutom har vi skapat rutiner för bra kommunikation mellan juristerna och övriga tjänstemän inom verksamheten, säger Thomas Rönnquist.
Han förklarar också att den här satsningen också innebär stora ekonomiska besparingar inom det juridiska arbetet jämfört med tidigare. Inom all assistansverksamhet är det viktigt att tänka extra mycket på ekonomin.
För mer information om Igne Juristbyrå; gå gärna in på www.igne.se