Spännande aktiviteter i Sundsvall

Inom Lystra är det viktigt att värna om personalen i de olika arbetsgrupperna som varje dag arbetar med de personer som behöver assistans. Ett led i det arbetet är arrangera personalaktiviteter som bland annat bidrar till bra ”vi-känsla”.
Därför arrangerade Lystra i Sundsvall nyligen en aktivitet på hög höjd
.

Det var något som lockade till både skratt, spänning och gemenskap bland deltagarna (se bilderna).
– Nu, när vaccinationerna dragit igång och restriktionerna lättat, arrangerade vi här en personalaktivitet för en av våra arbetsgrupper. Även om våra kunder givetvis är det centrala i verksamheten så värnar vi även om personalen. Vi tror att genom att stärka arbetsgrupperna kommer det att ge positiva utfall på kundernas vardag och kvalitén på assistansen, säger Amanda Näs, uppdragschef för Lystra i Sundsvall.

Fler träffar
Hon berättar att efter semestrarna kommer det att arrangeras aktiviteter och sammankomster för övriga arbetsgrupper i Sundsvall. Ett exempel är en arbetsgrupp, som kommer att få flertalet handledningstillfällen av en utbildad socionom som har lång erfarenhet av just handledning av människor.
– Alla arbetsgrupper ser olika ut, dels i konstellationen av assistenter, men även utifrån det uppdrag de är anställda att verka inom. Därför hoppas vi att kunna erbjuda en anpassad aktivitet för varje enskild arbetsgrupp, säger Amanda Näs.

Kundaktiviteter
I Sundsvall planeras också för kommande kundaktiviteter. Här är visionen att kunna erbjuda kunderna olika valmöjligheter efter smak och tycke. Pandemi och isoleringen har resulterat i ett ökat behov av sociala sammankomster.

Bilderna här nedan visar en av de personalaktiviteter som Lystra i Sundsvall nyligen arrangerat. De kommer att bli mer av detta – nu när pandemin lättar.