Pressrelease 30 December 2021

Pressrelease 2021-12-30
Sverige är helt unikt i världen med att kunna erbjuda sin befolkning rätten att kunna leva ett vanligt liv, tack vare Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är detta möjligt. Men i dessa pandemitider kan det vara bra att klargöra vad grundtanken med LSS faktiskt är, så att vi inte lägger det bakom oss som bara ett branschbegrepp.

Socialstyrelsen har fångat in tanken och kärnan med LSS på ett bra sätt
” – LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjligheten att leva som andra”

Inom LSS och därmed vår bransch har kunden alltså stor rätt att påverka hur assistansen utformas, utförs och av vem den utförs av. Kunden kan välja kommunen eller ett privat assistansbolag. Kunden kan också välja vem de vill ha som assistent och när/hur dessa ska arbeta. Det är detta självbestämmande och den friheten som är fastställt enligt lag och som kommuner och vi som privata anordnare måste förhålla oss till.
Utan den friheten att välja, faller hela konceptet kring kundens självbestämmande.

Men, samtidigt råder en pandemi som inte bara Sverige, utan hela världen försöker förstå, greppa och anpassa sig efter. Inom vårt lagområde och vår bransch förblir dock en sak oförändrat, och det är kundens självbestämmanderätt. Den består och kommer att bestå.
Våra kunder kan alltså ställa vaccination som krav, eller inte. Det är dennes behov och självbestämmande som avgör i slutändan.

Utifrån folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer för att hantera pandemin och våra kunders trygghet har vi på Lystra Personlig Assistans därmed fattat ett organisationsövergripande beslut. All anställd personal i vår verksamhet ska vara vaccinerad, i de fall kunden ställer detta som krav. Detta betyder att samtliga personer i organisationen innan mars 2022 ska vara fullvaccinerade (om inte kunden önskar annat).

För mer detaljer kring Lystras vaccinationspolicy, klicka på nedanstående dokument för dig som kund eller assistent.

FÖR DIG SOM KUND

FÖR DIG SOM ANSTÄLLD