Vad är personlig assistans?

Den 1 januari 1994 trädde LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i kraft och förändrade livet för tusentals människor med olika funktionsnedsättningar. Människor som tidigare varit förvisade till institutioner eller på annat sätt isolerats och exkluderats från samhällslivet gavs nu plötsligt helt nya möjligheter. Idén bakom LSS var att underlätta vardagen för alla med bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och ge dem möjlighet att leva som andra.

Innan lagen kom till var personer med en funktionsnedsättning ofta helt utlämnade åt andras, oftast anhörigas, goda vilja och förmåga att ställa upp. LSS gav helt enkelt tusentals människor ett friare och bättre liv tack vare möjligheten till personlig assistans.

Vem kan få personlig assistans?

Men vem kan egentligen få personlig assistans och hur går det till?

Alla upp till 65 års ålder som bedöms omfattas av en av de tre så kallade personkretsarna inom LSS har rätt att ansöka om personlig assistans. En ansökan måste lämnas in innan den sökande fyllt 65 år, och den som beviljats assistans får behålla den även efter 65 års ålder. De tre personkretsarna gäller personer med:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om du uppfyller något av dessa kriterier kan du vara berättigad till personlig assistans.

Hur får jag personlig assistans?

För att få ett beslut behöver du först skriva en ansökan. Vi kan hjälpa dig med det och kan även bistå med advokat i vissa fall. Utöver det kan vi också hjälpa dig med att ordna läkarintyg och förbereda mötet med Försäkringskassan eller din kommun.

Beroende på dina behov görs sedan en utredning av kommun och/eller Försäkringskassan. Då får du träffa en handläggare för att utreda hur hjälpbehovet ser ut. För att beviljas assistansersättning via Försäkringskassan krävs att du bedöms behöva assistans för grundläggande behov med sammanlagt minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra och annan hjälp som kräver ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

Du kan också beviljas personlig assistans via kommunen även om du inte når upp till 20 timmar i grundläggande behov. Har du väl fått rätt till personlig assistans för grundläggande behov ska du även beviljas personlig assistans för övriga behov för att sköta din dagliga livsföring.

Om du vill så kan vi gå igenom beslutet tillsammans med dig, utifrån vår erfarenhet och kunskap. Därefter följer en diskussion kring dina behov, förutsättningar och preferenser för att vi ska kunna tillhandahålla så bra personlig assistans som möjligt. Självklart får även du som är anhörig vara med genom hela processen, det viktigaste för oss är att kunna bidra till att skapa trygghet och en fungerande vardag för alla våra kunder och deras anhöriga.

Kontakta oss direkt

Behöver du hjälp med att ansöka om personlig assistans, eller hjälp att överklaga ett beslut eller byta bolag? Kontakta oss direkt via formuläret så återkommer vi så fort vi kan!


    Jag vill bli kontaktad

    Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.