Hoppa till innehåll

Värdegrund & principer

En bra assistansverksamhet är i grunden väldigt enkel. Det handlar om att ge kunden trygghet och möjlighet till ett bra liv, precis så som det var tänkt från början när LSS-reformen skapades. Allt vi gör vilar på en gemensam värdegrund som vi valt att kalla T.R.O.I.A. och manifesteras i Lystramodellen. Om T.R.O.I.A. är varför vi finns till, så visar Lystramodellen hur vi gör saker och vilken skillnad vi faktiskt kan skapa.

T.R.O.I.A.

Tydlighet

Vi skapar tydlighet genom rak och ärlig kommunikation baserad på fakta och objektivitet. Vi anpassar vår kommunikation efter mottagaren och arbetar med att säkerställa att informationen tas emot på rätt sätt. Vi arbetar med tydliga gränser mellan rätt och fel utifrån våra policies och de lagar som styr vår verksamhet. Vi sätter och följer upp tydliga mål för samtliga anställda.

Respekt

Vi respekterar alla människors lika värde och olika förmågor. Vi möter personer där de befinner sig och visar förtroende för allas kompetens och tillit till att alla gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Vi lyssnar på varandra och är lyhörda. Vi respekterar alla människors olika behov och önskemål.

Omtanke

Vi stöttar och bryr oss om varandra. Vi har förståelse för våra olika situationer i både arbetet och privatlivet och försöker att underlätta för varandra. Vi vågar fråga och vågar bry oss. Vi vågar ta det svåra beslutet för att hjälpa någon annan.

Integritet

Vi agerar ödmjukt och professionellt med stor respekt för allas integritet. Vi är vaksam med de förtroenden vi får i vår egenskap som assistansanordnare eller medarbetare. Vi vågar säga nej och vara det goda exemplet. Vi pratar med varandra och aldrig om varandra.

Ansvar

Vi tar ansvar för att leva efter våra värderingar och policies. Vi tar ansvar för vårt beteende. Vi tar ansvar för att sköta våra arbetsuppgifter med kvalitet och i rätt tid. Vi tar ansvar för att bidra till en bra arbetsmiljö. Vi äger vårt ansvar och skyller aldrig på någon annan.