Värdegrund & principer

Lystras värdegrund bygger på orden…

Kunskap – Glädje – Förtroende

Lystras värdegrund bygger på orden
Genom kunskap, ansvar och tillit ska Lystra värna om att stå upp för hur samhällets trygghetsreformer var tänkt från början med utgångspunkt från den enskildes önskan och rättighet.

Lystra har ambitionen att verka för att människor samverkar och att de bemöts på ett respektfullt sätt oavsett funktionsnedsättning, kulturell bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar.

Lystras mission

”Alla ska ha rätt att leva och inte bara överleva!
Det är grunden i Lystras mission som innebär att…

 • Lystra bidrar till att sina kunder får förutsättningar till ett bra liv.
 • Lystra är en attraktiv arbetsgivare för assistenter och tjänstemän.
 • Lystra skapar och utvecklar naturliga och bra relationer med kunder och partners.

Det är viktigt att Lystra är bra på att fokusera på kundernas behov och kan erbjuda rätt tjänster vid rätt tillfälle.
Lystra gör skillnad i vardagen för kunderna.
Lystra ingår i en koncern som ska upplevas som det nära företaget.
Lystra erbjuder tjänster som gör oss unik på marknaden.
Lystra ser varje individ, såväl kund som medarbetare.

En bra vardag

En bra vardag där kunderna kan leva och inte bara överleva är grunden till Lystras verksamhet.

 • Det innebär att kunderna kan vara med och påverka sin vardag.
 • Det ska vara en vardag där medarbetare inspireras att skapa trivsel och livsglädje tillsammans med kunden. Det är en vardag där regelbundna kontakter mellan kunden, assistenterna och andra stödfunktioner fungerar.
 • Lystra bedriver ett kravställande och ansvarsställande verksamhet. Det innebär också att de som arbetar inom Lystra gör det som ett lag, där medarbetarna tar ansvar för fattade beslut, både individuellt som kollektivt. Det bidrar till 100 procents lojalitet mot varandra och koncernen.
 • Det är naturligt att kunder och medarbetare bjuds in till att påverka sin vardag i koncernen.

Här är Lystras värdegrundsord en grund: Kunskap – Glädje – Förtroende

Lystras löfte

Vi lovar…

 • att Lystra är lätt att hitta, lätt att kontakta och ge ett bra helhetsintryck.
 • en vänlig och professionell atmosfär.
 • att vara en pålitlig och tillgänglig partner som identifierar sig och bryr sig om kundens behov.
 • att assistansen sker med hög kvalité och av kunnigt yrkesfolk.
 • att förtjäna ditt förtroende genom att utföra korrekta och kostnadseffektiv assistans som präglas av trygghet, förtroende och kunskap.
 • att vara lyhörda för åsikter och synpunkter från kunder och anställda.
 • att ha en hög miljömedvetenhet i verksamheten.

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.