Transparent redovisning

Kontaktinformation

Lystra Personlig Assistans AB
Linnégatan 87 D
115 23 Stockholm

Organisationsnummer: 556869-4706

Telefon: 020-10 00 70 (växel)
Mail: kundcenter@lystraassistans.se
Kontaktperson: Emelie Karlsson, Verksamhetschef

Basfakta om Lystra

Information om Lystra finns på Allabolag.se http://www.allabolag.se/5568694706/lystra-personlig-assistans-ab (öppnas i ny flik)

Lystras mål och riktning

Lystra personlig assistans föddes ur tanken att någon måste stå upp för reformen som den var tänkt från början. Utan excesser. Utan orimliga vinstuttag. Utan räntesnurror. Utan fusk.

Lystra personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet.

Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder, som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början.

Kvalitet: Lystras självdeklaration

  • Lystras arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet: Lystra arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.
  • Lystras deltagande i kvalitetsregister: Kvalitetsregister saknas för personlig assistans
  • Lystras nyckeltal relaterade till kvalitet: Nyckeltal saknas för personlig assistans
  • Lystras resultat i patient- eller brukarundersökningar: Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans

Om Lystra

Lystra finns i hela Sverige. De flesta arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare. Lystra bedriver löpande uppföljning av medarbetar- och arbetsmiljöfrågor enligt AFS 2001:1.

Utbildningsnivåer

Personal som anställs av Lystra för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete. Obligatoriska kunskaper, såsom HLR- och brandkunskaper, ges där kompetensen saknas.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Lystras tjänstemän finns varierade akademiska kompetenser som gynnar verksamhetens drift.

Kollektivavtal

Våra personliga assistenter har kollektivavtal Bransch G mellan Vårdföretagarna och Kommunal.

Tjänstemännen har kollektivavtal Bransch E mellan Vårdföretagarna och Vision.

KUNDavtal

Mellan Lystra och bolagets kunder tecknas ett avtal om assistansanordning. Detta kan du ta del av här.

Medarbetarundersökning

Lystra undersöker medarbetarnas upplevda belastning veckovis för att kunna följa upp och förebygga medarbetarnas behov och önskemål gällande sitt arbetsställe och roll.

Basfakta och ägare Lystra

Ingår i koncernen Curira Group AB som är en sammanslagning av koncernerna Formar Assistans AB och Curira AB.

√ Huvudägare: Stockholm Capital Holding AB, Norr Holding I Kiruna AB

√ Styrelse: Mathias Blomberg (ordf), Thomas Rönnquist, Niklas Nodström

Lystra Personlig Assistans AB, organisationsnummer 556869-4706.

Bolagsform: Aktiebolag

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Lystras företagsinformation på allabolag.se http://www.allabolag.se/5568694706/lystra-personlig-assistans-ab (öppnas i ny flik)

Bokslut

Här hittar du Lystra årsredovisningar från 2013 och framåt

https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/lystra+personlig+assistans+ab/5568694706 (öppnas i ny flik)

Nyckeltal

Här hittar du Lystras nyckeltal http://www.allabolag.se/5568694706/bokslut (öppnas i ny flik)

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.