Om Lystra

LSS – i grunden bra

1994 förändrade LSS-reformen livet för många med en funktionsnedsättning. Den gjorde det möjligt att leva, inte bara överleva, med sin funktionsnedsättning tack vare nya möjligheter till personlig assistans och en i grund och botten ny syn på hur livet kan, och bör, se ut för den som i är i behov av stöd.

Ambitionen med LSS var god och lagstiftningen är bra, men tyvärr har mindre nogräknade företag och enskilda personer missbrukat reformen vilket lett till en livlig debatt om vad pengarna faktiskt ska användas till. När utländska riskkapitalbolag ökat sitt ägande i privata assistansbolag har fokus hamnat på vem som egentligen tjänar mest på assistansen och om privata utförare i välfärden överhuvudtaget ska få tillåtas. Under flera år och i allt snabbare takt har okunnighet och ett osunt fokus på att minska kostnaderna för LSS hos ansvariga politiker gett en allt hårdare tillämpning som i slutändan drabbar den enskilde med en funktionsnedsättning.

Vi vill att LSS-reformen även fortsättningsvis ska finnas till gagn för den med en funktionsnedsättning och menar att den valfrihet som den privata sektorn kan erbjuda är något väldigt viktigt. Vi vet att det går att bedriva en hållbar assistansverksamhet, med ordning på papperen, utan fusk och med kundens rätt att leva, inte bara överleva i fokus. Vi tror på behovet av det goda exemplet.

Varför finns vi?

Lystra personlig assistans föddes ur viljan att på riktigt stå upp för reformen som den var tänkt från början. Utan excesser och orimliga vinstuttag. Utan räntesnurror, kanalöar eller fusk. Med fokus på kundens rätt att leva som andra, efter sina förutsättningar. Att få leva, inte bara överleva.

Vi vet att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som finns. För oss är välfärden inte en kassako att mjölka till sista droppen, för oss är välfärden en ödesfråga: en viktig komponent i ett fungerande samhälle.

Det behövs goda exempel, inte bara i debatten om välfärden utan i välfärden själv. Vi är, och tänker fortsätta vara, ett av dem. Det är vårt hela syfte, vårt existensberättigande som bolag.

Hur gör vi det?

Vi förstår att grunden till en god personlig assistans läggs genom att lyssna på dina önskemål, vilja och hur du vill leva ditt liv. Våra kunder och assistenter ska alltid känna en trygghet med oss som assistansanordnare och arbetsgivare, och oavsett om du är kund, anhörig eller anställd vill vi bidra till att skapa ett bra liv för dig efter dina förutsättningar.

Hela vår verksamhet – allt vi gör – bygger på erfarenhet, kunskap, medvetenhet och trygghet. Genom att handplocka personal och samarbetspartners med unik kompetens skapar Lystra en trygghet som ger förutsättningar för en kvalitativ personlig assistans. Som de allra flesta framgångsrika verksamheter vet vi att personalen är vår största och viktigaste resurs.

Att respektera varandra och varandras värderingar är en viktig del i detta, men för att skapa bra assistans är det lika viktigt att vi som bolag, våra medarbetare och du som kund eller anhörig har samsyn kring vad som faktiskt är bra assistans. Lika viktigt är att vi gemensamt ser LSS-reformen som något vi vill bevara och hedra för att nå syftet med den: ett bra liv för alla.

För alla har rätt att leva. Inte bara överleva.

Jag vill bli kontaktad

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss till dig inom kort.