Hoppa till innehåll

Aktuell Corona-information vecka 11

Göteborg den 12 mars 2020
Utvecklingen kring Coronaviruset går fort. Därför kommer Curira Group AB-koncernen att regelbundet skicka ut information till anställda och kunder inom koncernen.

Handlingsplan – ständigt aktuell
För att vara redo och skapa trygghet har Curira Group utarbetat en handlingsplan, som vi ska arbeta efter om Coronaviruset får en allmän spridning i Sverige.
Handlingsplanen uppdateras regelbundet i takt med utvecklingen kring Corona i Sverige och världen. Här har beskeden från Folkhälsomyndigheten stor betydelse.
I handlingsplanen finns rutiner för hur koncernen ska agera i samband med olika situationer som kan uppstå. Dagliga verksamheten ska fungera som vanligt, vilket skapar trygghet för kunderna.

Viktig att tänka på
√ Folkhälsomyndigheten har skärpt sina direktiv att vara mer vaksam för lättare förkylnings- eller sjukdomssymtom. Detta gäller samtliga medarbetare inom koncernens olika verksamhetsområden. Är man förkyld eller har en lättare symtom ska man rådgöra med sin chef om man ska gå till jobbet – INNAN – man går dit. Detta är för kundens bästa

√ Regeringen har beslutat att ta bort karensavdraget för sjukskrivningar. Det betyder att den anställde, som blir sjuk, får sjuklön med 80 procent  under hela sjukperioden från dag 1 till dag 14.
Det ekonomiska bortfallet att vara hemma bli alltså inte lika stort som tidigare.

√ Under denna period uppmanar vi kunder och assistenter att inte i onödan besöka sina respektive kontor. Medarbetare på kontoren är beredd att istället besöka arbetsplatserna.

Basinformation om Coronasmitta
I övrigt gäller följande om Coronaviruset, som bygger på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och 1177:

Ring telefonnummer 1177 om feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in:
– Du har under de senaste 14 dagarna varit utomlands.
– Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

På telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård.
Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Generella råd för att undvika smitta
√ Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Detta fungerar ofta bättre än handsprit. Viktigt att tänka på eftersom det nu är svårt att få tag i handsprit.
√ Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
√ Hosta eller nys i armvecket.
√ Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
√ Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Detta gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Frågor
Har du frågor som berör din vardag inom Curira Group AB och Coronaviruset?
Ring gärna någon av dessa kontaktpersoner inom respektive affärsområden:

Assistans

Karin Forsberg, tel: 0660 – 28 11 41            Nina Matipori, tel 010 788 12 10
Annida Alouani, tel 031-797 06 02

Individ och familj
Emre Güngör, tel 08-409 41 003

HR (Personal)
Hussein Jabbari, tel: 010–788 12 07            Jesper Gullstrand, tel: 023 – 383 14 04

Operativ chef
Fatima Iramdane, tel: 010–788 12 85

Till sist
Vi följer noga utvecklingen och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens och regeringens information och rekommendationer.
Men var källkritisk i mediainformationen om Coronaviruset. Korrekt fakta finns  på dessa hemsidor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/   eller  https://www.1177.se/