Hoppa till innehåll

Lystra ingår i Curira Group för framtiden

Formar Assistans AB, där bland annat Lystra ingår, har gått samman med Curira AB och bildar Curira Group AB. Det innebär att Lystra personlig Assistans, Bra liv och Lemon Assistans sammanslås och ingår i den fjärde största grupperingen i landet.
En bra utveckling när det gäller framtida trygghet för kunder och medarbetare inom Lystra.

Storleken på verksamheten har betydelse för att kunna bedriva och utveckla verksamheten inom personlig assistans. Verksamheterna i den nya koncernen blir mer verkningsfulla inom områden som kvalitet, kompetens och ansvarstagande.
Samtidigt är det mycket viktigt erbjuda bra service till kunder och bra arbetsförhållande för medarbetare. Detta står alltid i centrum för verksamheten.
Genom denna sammanslagning tas ytterligare steg mot att utveckla koncernens fokus på medarbetarna och kunderna. Satsningen ligger helt i linje med visionen att bygga Sveriges bästa arbetsplats och anordnare av personlig assistans.
Detta är också ett led i att möta de krav som ställs och som kommer att ställas på oss som företag. Det handlar om att skapa långsiktig hållbarhet som ska ge en kvalitetssäkrad verksamhet.