Hoppa till innehåll
Annida Alouani, Lystas Affärsområdeschef Syd

Annida Alouani – en erfaren affärsområdeschef

Få kan lika mycket om personlig assistans som Annida Alouani. Både genom personliga erfarenheter som anhörig, och genom ett långt yrkesliv som präglats av LSS.
Nu får många nytta av Annida Alouanis kunskaper när hon blivit Lystras Affärsområdeschef för södra Sverige.

När Annida Alouani uppmanas att beskriva sig själv blir svaret:
– Jag är nyfiken på människor och relationer. Är envis och ger mig inte i första taget.
När Annida Alouani var 18 år började hon arbeta inom vård och omsorg och har varit kvar där sedan dess, med ett kort gästspel inom reklambranschen.
Hon började mer konkret att arbeta med assistans 1989. Då var det inom den offentliga sektorn. En poäng är att LSS-lagen sjösattes 1994 och det är därför en reform som sedan dess har präglat hennes yrkesliv. Hon har kunnat följa utvecklingen från start till dagens situation.

Egen erfarenhet
Annida Alouani kom till den privata assistansbranschen 2011 och har sedan dess arbetat på flera olika assistansbolag med varierande uppdrag tills hon började som Affärsområdeschef på Lystra den 1 september 2019.
Parallellt med detta är hon mor till två egna barn och har ett fosterbarn som är alla, på olika sätt, behövt hjälp enligt LSS.
Genom detta har Annida Alouani fått en unik insikt kring assistansbranschen – från båda sidorna. Något som är en tillgång när hon i dag möter kunder och anhöriga.
– Jo, jag vet hur det är och känner till allt pusslande som anhörig. I samtal med andra anhöriga blir det många insikter som kommer fram. Det är en tillgång att bättre förstå hela sammanhanget.

Åt samma håll
Nu har Annida Alouani börjat som Affärsområdeschef för södra Sverige. Hon ska fungera som ett stöd åt uppdragscheferna och bygga upp en assistansverksamhet enligt Lystras värdegrunder, vilket handlar om assistans som det var tänkt från början.
– Just värdegrunden betyder så mycket. Den ska bli slå vakt om. Då är det viktigt att alla inom Lystra drar åt samma håll. Kunder, assistenter och övriga medarbetare, säger hon och fortsätter:
– Vi ska också ha en bra ekonomi som tryggar assistansen. Här ser jag många möjligheter.
Annida Alouani har visserligen hela södra Sverige som arbetsområde, men hon har basen för sitt arbete i Göteborg. Ett Lystrakontror, som förutom Annida Alouani, består av Mikaela Andersson och Helene Karlsson. Tre personer som jobbat tillsammans inom andra assistansbolag och nu förenats i Göteborg för att skapa något bra tillsammans.
– Vi är verkligen ett dreamteam, säger Annida Alouani och skrattar!

Fakta/ Annida Alouani
Bor: Göteborg.
Ålder: 54.
Familj: Tre ungdomar och tre katter.
Fritidsintressen: Yoga, resor.
Detta visste ni inte om Annida Alouani: Jobbar regelbundet som volontär på ett barnhem i Thailand.