TRYGGHET I VARDAGEN – ÄVEN FÖR ASSISTENTER

En trafikolycka. Ett fall på cykeln. Halka på en isfläck. Eller ”bara” en känsla av otrygghet när
jag går ensam hem från jobbet sent på kvällen. 
Det finns risker i vardagen, små och stora. Oftast tänker vi inte på dem. Men de kan drabba oss.
Vi på Lystra personlig assistans önskar självklart att vi helt kunde eliminera dessa risker. Det kan
 vi inte. Men vi kan göra lite mer än vad som krävs av oss som arbetsgivare, vi kan ta ett större ansvar än för vad som sker bara under arbetstid.

I samarbete med företaget Skygd erbjuder vi därför alla våra anställda assistenter ett kostnadsfritt personlarm att använda när man anser sig behöva. Alltså inte enbart under arbetstid utan larmet kan nyttjas 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.
– För oss som assistansbolag är personalen, de personliga assistenterna, det absolut viktigaste vi har. Det är i samarbetet mellan assistent och kund som kvalitet i slutändan uppstår. Det är också viktigt att vi förstår och respekterar relationen och tilliten mellan kund och assistent, att det inte bara är att ”kasta in vem som helst” eftersom det handlar om integritetsnära arbete, säger Daniel Lindkvist, marknadschef på Lystra och ansvarig för projektet.
Skygds personlarm fungerar som så att när man känner sig hotad eller otrygg skickar man ett meddelande till din larmcentral via telefon eller larmknapp. De får då ett meddelande med all nödvändig information. Larmet skickas via datatrafik, SMS och genom att samtal startas till larmcentralen. Detta gör att man alltid kan lita på att larmet kommer fram. Larmoperatör behandlar larmet och ser den larmandes position på en karta på larmsidan. Larmoperatören kan hela tiden höra vad som sägs i larmmobilen även om man själv inte har möjlighet att ringa.

– Att vi känner oss trygga med produkten och med Skygd som leverantör har varit avgörande för att gå vidare med projektet från test till att erbjuda samtliga assistenter larmet, fortsätter Daniel Lindkvist. Både vi och Skygd arbetar i grund och botten med trygghet, även om vi gör det på olika sätt och vi fann tidigt en gemensam värdegrund att arbeta utifrån. Vi har stort förtroende för Skygd som leverantör och vi hoppas att deras produkt ska kunna bidra till en tryggare känsla i vardagen för våra assistenter.

Martin Reidevall är VD på Skygd:
– Skygds målsättning är att öka tryggheten för våra kunders personal, oavsett när på dygnet otryggheten inträffar. Tidigare har personlarm endast använts av personer som varit utsatta för hot eller våld i jobbet, men otrygghet omfattar så mycket mer och otrygga situationer kan inträffa även utanför jobbet. Lystra är en föregångare genom att man tar ett ansvar för personalens välbefinnande även utanför arbetet och på så sätt bryter det som varit normen fram tills nu.
Inom kort ska även tryggheten innefatta Lystras kunder, de assistansberättigade.

– I förlängningen handlar det även om omsorg för våra kunder. Idag gör Försäkringskassan hårdare bedömningar än någonsin, det har aldrig varit svårare att få rätt till assistans i den omfattning som man faktiskt har behov av. Det innebär att personer som ofta är i ett utsatt läge ändå blir ensamma, utan assistans, under kortare eller längre stunder av dygnet, säger Daniel Lindkvist. Deras behov av hjälp och stöd upphör naturligtvis inte bara för att assistenten går hem och att i det läger vara lämnad ensam kan naturligtvis innebära en stor känsla av otrygghet. Den känslan vill vi bidra till att lindra och därför kommer nästa steg att vara att utrusta våra kunder med ett personlarm speciellt anpassat för målgruppen. Med en enkel knapptryckning kopplas deras larm enligt en individuell åtgärdsplan som kan innebära allt ifrån sjukvård till kontakt med anhörig, avslutar Daniel Lindkvist.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ffe3EVhszJg

JAG ÄR INTRESSERAD AV SKYGD PERSONLARM. – HUR GÖR JAG?

Du som är anställd på Lystra kommer i dagarna att få ett erbjudande om Skygds personlarm med post.

• Maila ditt namn, anställningsnummer, mobiltelefonnummer du vill koppla larmet till samt e-postadress till skygd@lystrapersonligassistans.se

• Du kommer att få en inloggningslänk med kod där du själv kan lägga in din personliga
information som larmcentralen behöver för att kunna hjälpa dig, en trådlös larmknapp
kommer att skickas hem till dem som har en iPhone 4s eller nyare Android telefon (t.ex.
Samsung Galaxy 4) som kan användas med larmet (men det går även att aktivera larmet
utan denna knapp).

• När du installerat mjukvaran loggar du in med ditt telefonnummer och din personliga kod
och sedan är du igång.

• Du kommer att ombes att provlarma en gång. Detta tar ca 1,5 minut och du får prata med
larmoperatören och se så att allting fungerar.

• Personlarmet är ett helt kostnadsfritt erbjudande till dig som anställd inom Lystra personlig
assistans.

• Tjänsten är knuten till din anställning och upphör alltså om din anställning hos oss upphör.

VAD BEHÖVER JAG?

För att vi ska kunna erbjuda Skygds personlarm krävs en iPhone av modell 3 eller senare alternativt en Android-telefon. Med larmet kommer också en trådlös larmknapp som kan användas tillsammans med Skygds larm för extra säkerhet, för att denna skall fungera krävs en iPhone 4S eller senare eller en Android telefon med operativsystem version 4.3 eller högre. För dig som idag inte har en sådan telefon men är intresserad av larmet finns larmkompatibla telefoner att köpa från 399:- och uppåt, exempelvis Samsung Galaxy Pocket. Du behöver också en e-postadress.

HUR FUNGERAR DET?

• När du känner dig hotad eller otrygg skickar du ett meddelande till din larmcentral.De får då ditt meddelande med all nödvändig information. Larmet skickas via datatrafik, SMS och genom att samtal startas till larmcentralen. Detta gör att du alltid kan lita på att larmet kommer fram.

• Larmoperatör behandlar larmet och ser din position på en karta på larmsidan. Din larmoperatör kan hela tiden höra vad som sägs i din mobil även om du själv inte har möjlighet att ringa

• Din position sänds bara vidare när du själv väljer att larma och då bara till den larmcentral du är ansluten mot. Skygd fungerar även med så kallad hybridpositionering om GPS-information saknas. Tekniken med hybridpositioneringen använder sig av metoder utvecklade av Google och Apple och kan ge en positionsnoggrannhet mellan 50 och 500 m beroende på situationen. På larmsidan syns också hur du flyttat dig före larmet och hur du flyttar dig efter larmet.

• Skygd använder sig av den senaste mobiltekniken vilket möjliggör flera sofistikerade multimedia-funktioner. Vid ett larm överförs exempelvis en ljudinspelning av de senaste 60 sekunderna (endast Android) till larmcentralen. En funktionalitet som bl.a. kan vara användbar i samband med en larmsituation som föranletts av verbala hot.

Lystra på sociala medier

Vi på LYSTRA personlig assistans har gjort ett medvetet val av att finnas tillgänglig på olika sociala medier. Dels är det för att väldigt många använder sig av en rad olika medier på webben. Allt från privatpersoner till politiska representanter surfar på nätet.

Då blir det en naturlig väg för oss i jobbet att påverka arbetet med att få LSS tillbaka till det var det var tänkt från början. Vilket är en viktig del i LYSTRAS arbete.

Sedan är det sociala medierna ett blixtsnabbt sätt att nå ut till personer, med t.ex. företagsnyheter, arrangemang vi håller i eller helt enkelt för att önska våra följare en trevlig helg.

basic logo

Ägarstruktur

Lystra personlig assistans har en för branschen unik ägarstruktur där statliga medel utgör en garant för hållbar utveckling av assistansverksamhet. Företaget ägs av två bolag med 50 % vardera.

Norrholding har mellan åren 1995 och 2008 ägt och drivit assistansbolag genom det egna varumärket Personal Care och mellan 2008-2010 varit delägare i Frösunda assistans. Mot bakgrund av detta så har bolaget en av branschens längsta erfarenheter av denna verksamhet. Lagstiftningen har under åren utnyttjats på ett sätt som lagstiftaren inte alls tänkt sig vid lagens tillkomst. Bolaget har därför beslutat att tillsammans med staten som delägare och med Lystras team återupprätta den ursprungliga andemeningen med lagen.

PIN

Partnerinvest Norr har som uppgift att investera ägarkapital i företag i Västerbotten och Norrbotten. Målet är att tillsammans med entreprenörer skapa starka tillväxtföretag i regionen. Valet att gå in som delägare i ett assistansbolag gjordes efter bedömningen att när en entreprenör från Kiruna med stor erfarenhet från branschen vill skapa ett rikstäckande assistansbolag med fokus på att driva det i linje med vad lagstiftarna tänkt sig så har han stor möjlighet att lyckas med det.

IGNE_logo

Juridik inom personlig assistans

Rätten till personlig assistans är för många något näst intill livsavgörande, åtminstone sett till möjligheten att leva livet fullt ut efter sina förutsättningar. Den rätten vill vi värna om.

I samarbete med IGNE advokatbyrå erbjuder vi våra kunder, med eller utan beslut, bästa möjliga juridiska spetskompetens.

Har du fått färre timmar, din assistans indragen eller har du ännu inget beslut om personlig assistans?

Vi hjälper dig, så här gör du:

 • Kontakta vår kundetablering på telefon 020-10 00 70 eller e-post kundetablering@lystraassistans.se.
 • Vi bokar en första genomgång av hur din situation ser ut idag. Detta kan ske vid ett fysiskt möte eller via telefon, beroende på vad som passar dig bäst.
 • Om vi gemensamt beslutar oss för att gå vidare så bokar vi in ett möte tillsammans med vår samarbetspartner IGNE advokatbyrå.
 • Om vi även efter detta möte önskar att gemensamt gå vidare så tecknar vi ett kundavtal som gäller i det fall ärendet går igenom och därefter överlämnas den juridiska processen till IGNE advokatbyrå.
 • Under hela processen hålls du som kund uppdaterad om vad som sker, vi ser också till att allting förbereds för att kunna verkställa personlig assistans den dag ett beslut om detta kommer.
 • Om du beviljas rätt till assistans verkställer vi assistans från första dagen.

 

LYSTRA personlig assistans anlitar

 

Jag vill byta assistansanordnare – hur gör jag?

För dig som redan är assistansberättigad

Är du idag beviljad personlig assistans och funderar på att byta anordnare? Många upplever detta som någonting svårt och krångligt, men så är inte alls fallet.

Intresserad av LYSTRA personlig assistans som anordnare?

 • Kontakta vår kundetablering på telefon 020-10 00 70, via e-post på kundetablering@lystraassistans.se eller använd formuläret längst ned på sidan.
 • Vi bokar in ett möte tillsammans med dig där vi presenterar företaget, förklarar hur vi jobbar och gemensamt går vi igenom förutsättningarna, vad du önskar få ut av din assistans och vad vi skulle kunna göra för att nå dit.
 • Kommer vi fram till att vi passar för varandra så tecknar du ett avtal med oss som assistansanordnare.
 • Du skickar en skriftlig uppsägning till din nuvarande anordnare. Om du vill så hjälper vi dig med det.
 • Om du har assistenter som du vill ska fortsätta arbeta tillsammans med dig så tecknar vi anställningsavtal med dessa.
 • Efter att eventuell uppsägningstid med nuvarande anordnare löper ut så är du kund hos oss. Några veckor innan start har vi ett uppstartsmöte där vi ser till att allt fallit på plats och stämmer med dina förväntningar.

För dig som är i behov av assistans, men inte har ett beslut

Många är idag osäkra på sina rättigheter och det är inte alltid så enkelt att få rätt och/eller fullständig information från t ex kommunen. Det är heller inte ovanligt att man behöver juridisk hjälp för att faktiskt få rätt till de insatser som motsvarar behovet. Vi hjälper dig genom hela processen, så här går det till:

 • Kontakta vår kundetablering på telefon 020-10 00 70, via e-post på kundetablering@lystraassistans.se eller använd formuläret längst ned på sidan.
 • Vi kontaktar dig för en första genomgång av hur din situation ser ut idag, detta kan ske vid ett fysiskt möte eller via telefon, beroende på vad som passar dig bäst.
 • Om vi gemensamt beslutar oss för att gå vidare så bokar vi in ett möte tillsammans med vår samarbetspartner IGNE advokatbyrå.
 • Om vi även efter detta möte önskar att gemensamt gå vidare så tecknar vi ett kundavtal som gäller i det fall ärendet går igenom och därefter överlämnas den juridiska processen till IGNE advokatbyrå.
 • Under den tid processen pågår finns möjlighet för exempelvis anhöriga att verkställa assistans och i det fall ärendet går igenom utgår retroaktiv lön för den arbetade tiden.

Juridisk hjälp är en del av vårt erbjudande till våra kunder och alltså ingenting som vi fakturerar den enskilde för. Man kommer alltså aldrig att få en faktura för juridiska tjänster.

Vad är egentligen personlig assistans?

Personlig assistans –  hitta rätt personlig assistent till dig eller ditt barn

Den 1 januari 1994 trädde LSS (Lagen om stöd och service), i kraft och förändrade livet för tusentals människor med olika funktionsvariationer. Personer som tidigare varit föremål för institutionalisering eller på annat sätt genom sin funktionsvariation exkluderats ur samhällslivet gavs nu plötsligt helt nya möjligheter. Tanken bakom LSS var att underlätta vardagen för de personer som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, att ge möjlighet att leva som andra. Innan lagen kom till var personer med en funktionsvariation ofta helt utlämnade åt andras, oftast anhörigas, goda vilja och förmåga att ställa upp. LSS gav dessa människor ett friare liv. Ett bättre liv. De förbättringar som införandet av reformen som möjliggjorde personlig assistans, har för många tusentals människor genom åren skapat en förutsättning för ett bättre liv.

Men vem kan egentligen få personlig assistans och hur går det till? Jo, den som är mellan 0 och 65 år gammal och som bedöms omfattas av en av de tre så kallade personkretsarna inom LSS. En ansökan om personlig assistans måste lämnas in innan den sökande fyllt 65 år. Den som beviljats assistans får behålla den även efter 65 års ålder. De tre personkretsarna är följande och gäller för personer med:

 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Den som uppfyller dessa kriterier kan vara berättigad till personlig assistans. Det görs sedan en utredning av kommun och/eller Försäkringskassa. En handläggare träffar då den enskilde för att utreda hur hjälpbehovet ser ut. För att beviljas assistansersättning via Försäkringskassan krävs att man bedöms behöva assistans för grundläggande behov med sammanlagt minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsvariation. Man kan beviljas personlig assistans via kommunen även om man inte når upp till 20 timmar i grundläggande behov. Har man väl fått rätt till personlig assistans för grundläggande behov ska man även beviljas personlig assistans för övriga behov för att sköta sin dagliga livsföring.