Pressrelease 30 December 2021

Pressrelease 2021-12-30
Sverige är helt unikt i världen med att kunna erbjuda sin befolkning rätten att kunna leva ett vanligt liv, tack vare Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är detta möjligt. Men i dessa pandemitider kan det vara bra att klargöra vad grundtanken med LSS faktiskt är, så att vi inte lägger det bakom oss som bara ett branschbegrepp.

Socialstyrelsen har fångat in tanken och kärnan med LSS på ett bra sätt
” – LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjligheten att leva som andra”

Inom LSS och därmed vår bransch har kunden alltså stor rätt att påverka hur assistansen utformas, utförs och av vem den utförs av. Kunden kan välja kommunen eller ett privat assistansbolag. Kunden kan också välja vem de vill ha som assistent och när/hur dessa ska arbeta. Det är detta självbestämmande och den friheten som är fastställt enligt lag och som kommuner och vi som privata anordnare måste förhålla oss till.
Utan den friheten att välja, faller hela konceptet kring kundens självbestämmande.

Men, samtidigt råder en pandemi som inte bara Sverige, utan hela världen försöker förstå, greppa och anpassa sig efter. Inom vårt lagområde och vår bransch förblir dock en sak oförändrat, och det är kundens självbestämmanderätt. Den består och kommer att bestå.
Våra kunder kan alltså ställa vaccination som krav, eller inte. Det är dennes behov och självbestämmande som avgör i slutändan.

Utifrån folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer för att hantera pandemin och våra kunders trygghet har vi på Lystra Personlig Assistans därmed fattat ett organisationsövergripande beslut. All anställd personal i vår verksamhet ska vara vaccinerad, i de fall kunden ställer detta som krav. Detta betyder att samtliga personer i organisationen innan mars 2022 ska vara fullvaccinerade (om inte kunden önskar annat).

För mer detaljer kring Lystras vaccinationspolicy, klicka på nedanstående dokument för dig som kund eller assistent.

FÖR DIG SOM KUND

FÖR DIG SOM ANSTÄLLD

Pressmeddelande 28 oktober 2021

Pressmeddelande 28 oktober 2021

Liv Ihop AB har 22 oktober 2021 erhållit beslut från Inspektionen för vård och omsorg att samtliga tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet återkallas. Beslutet gäller omedelbart.
IVO bedömer att Liv Ihop inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt.
Liv Ihop AB kommer att överklaga IVO:s beslut om återkallelse och begära inhibition.

Som en av Sveriges största assistansanordnare stödjer vi IVOs gedigna arbete och strävan att säkerställa att assistans bedrivs seriöst och optimalt. Samtidigt tynger nyheten om att en uppskattad branschkollega hamnat i denna situation.

Vi har med anledning av ovanstående fått väldigt många samtal och epost från oroliga kunder som vill byta från Liv Ihop AB till Lystra Assistans. Vi ber om ursäkt för att det kan dröja när vi svarar eller återkopplar till er. Vi kommer att hjälpa er och tackar för ert tålamod.


Mete Aslan

Marknadsansvarig
Lystra Assistans

Spännande aktiviteter i Sundsvall

Inom Lystra är det viktigt att värna om personalen i de olika arbetsgrupperna som varje dag arbetar med de personer som behöver assistans. Ett led i det arbetet är arrangera personalaktiviteter som bland annat bidrar till bra ”vi-känsla”.
Därför arrangerade Lystra i Sundsvall nyligen en aktivitet på hög höjd
.

Det var något som lockade till både skratt, spänning och gemenskap bland deltagarna (se bilderna).
– Nu, när vaccinationerna dragit igång och restriktionerna lättat, arrangerade vi här en personalaktivitet för en av våra arbetsgrupper. Även om våra kunder givetvis är det centrala i verksamheten så värnar vi även om personalen. Vi tror att genom att stärka arbetsgrupperna kommer det att ge positiva utfall på kundernas vardag och kvalitén på assistansen, säger Amanda Näs, uppdragschef för Lystra i Sundsvall.

Fler träffar
Hon berättar att efter semestrarna kommer det att arrangeras aktiviteter och sammankomster för övriga arbetsgrupper i Sundsvall. Ett exempel är en arbetsgrupp, som kommer att få flertalet handledningstillfällen av en utbildad socionom som har lång erfarenhet av just handledning av människor.
– Alla arbetsgrupper ser olika ut, dels i konstellationen av assistenter, men även utifrån det uppdrag de är anställda att verka inom. Därför hoppas vi att kunna erbjuda en anpassad aktivitet för varje enskild arbetsgrupp, säger Amanda Näs.

Kundaktiviteter
I Sundsvall planeras också för kommande kundaktiviteter. Här är visionen att kunna erbjuda kunderna olika valmöjligheter efter smak och tycke. Pandemi och isoleringen har resulterat i ett ökat behov av sociala sammankomster.

Bilderna här nedan visar en av de personalaktiviteter som Lystra i Sundsvall nyligen arrangerat. De kommer att bli mer av detta – nu när pandemin lättar.

Viktig HLR-utbildning i Sundsvall

Fotbollsvärlden stannade upp när danske spelaren Christan Eriksson fick hjärtstopp i matchen mot Finland. Här fick vi verkligen se vikten av att snabbt sätta in rätt hjärt- och lungräddning.
Detta drabbar alltför många människor – varje dag i samhället. Då är det viktigt att omgivningen ska kunna agera.

Därför känns det extra bra när en arbetsgrupp i Sundsvall precis genomfört en HLR-utbildning (HLR=Hjärt-lungräddning).

Det var Lystras interna utbildare Veronica Stjärnström som delgav denna viktiga kunskap till gamla och nya assistenter i Lystra. (Se bilden).

Detta var den första assistentgruppen i Sundsvall som fick denna utbildning. Planen är att under hösten ska samtliga assistansgrupper få samma viktiga möjlighet.

 

 

Curira-podden: Mitt barns annorlunda förutsättningar

 

Avsnitt 8. Mitt barns annorlunda förutsättningar

Per Wahlqvist har dottern Emelie ”Mimmi” Wahlqvist som har flera olika diagnoser. Han är gäst i studion hos Anders Hansson, som är far till två pojkar som också har funktionsnedsatta.
Detta blir ett djupt och givande samtal mellan två pappor och om deras barn som har annorlunda förutsättningar. Hur skapar man ett bra liv åt barnet, från födsel till vuxen ålder?
Flera nytta tankar och bra råd utlovas.
Curira-podden lyfter fram spännande och intressanta människor inom Curiras värld av vård, omsorg och assistans. Flera av dem har riktigt starka och engagerande berättelser som ger berörande lyssning. Avsändare: Curira Gruppen AB.

Assistans med bra livskvalité i Malmö

I det senaste numret av vår tidning Funktionen, som nyligen kom ut med ett nytt nummer, finns denna artikel:
* * *
– Man ska inte leva bara för att leva. Våra kunder måste också få utbyte av livet, säger Ilirijana Lausa, som är kundansvarig i Malmö.

Den ambitionen präglar nystarten inom assistansen i Malmö, som till stor del sker inom ramen för Lystra.

Det var i höstas som Curira-koncernens assistansverksamhet i Malmö och södra Sverige fick en översyn som resulterade i en nystart av hela verksamheten. I samband med detta gav de första kunderna klartecken till att Lystra skulle bli deras assistansanordnare. Några är kvar inom IKI Assistans.

– Men för alla kunder, oavsett vilket bolag de tillhör, är det extremt viktigt att göra rätt och riktigt från grunden. Nu har vi nya rutiner för kund- och assistentträffar, nya budgetar och extra stort fokus på de personliga möten som alltid finns inom assistansen, säger Ilirijana Lausa.

Malmökontoret

Hon berättar att nystarten inneburit ett lyft för hela Malmökontoret som också består av:
√ Haris Hasic
√ Mohammed Hourani
√ Agneta Jalasjoki.

Kontoret i Malmö arbetar med det dagliga kundbemötandet, ekonomi, löner, bemanning, samt arbete med juridik.

Ilirijana Lausa, är utbildad socialpedagog och har tidigare bland annat arbetat som personlig assistent samt behandlingsassistent på Statens institutionsstyrelse.

– Därifrån är jag van vid en ordning och reda som jag också vill ska förekomma inom vår assistansverksamhet, säger Ilirijana Lausa.

Hon berättar att detta är en nystart som snabbt fick positiv respons från kunder och assistenter.

– Allt handlar om det personliga mötet som skapar ett förtroende. På grund av pandemin har vissa av dessa samtal skett där jag stått nedanför deras balkong. Generellt känns det som vi fått en bra kontakt och respons från kunderna och deras anhöriga, säger Ilirijana Lausa.

 

Djupa samtal

Hon berättar att ett bra intryck leder till förtroende och inbjudan till djupare samtal om livet. Något som är så viktigt.

– Det har varit viktigt för mig att verkligen kunna fördjupa mig i kundernas behov och känslor för att sedan kunna anpassa vårt arbete utifrån dessa. Att ge förtroende, säger Ilirijana Lausa och berättar att det blivit många djupa samtal och många tårar.

– Det är inte så farligt att visa känslor. Man blir berörd av att lyssna och inse på vilket sätt kundens och anhörigas liv kan förändras så snabbt.

Ilirijana Lausa betonar flera gånger hur viktigt det är att kunderna ska få leva och inte bara överleva. Det präglade också den tid hon arbetade som personlig assistent. Det var dagar som var fyllda av detaljerade rutiner efter genomförandeplaner. Men Ilirijana Lausa ville göra mer:

– Jag försökte också klämma in någon eller några aktiviteter som kunde bidra till att höja livskvalitén. Det kändes mycket bra.

 

”Till hjälp”

Den inställningen har också präglat hennes nuvarande arbete som kundansvarig. Hon berättar om en kund med autism som har stora problem att kommunicera. För Ilirijana Lausa var det naturligt att köpa ”taltavlor” som gjorde det möjligt för kunden att enklare förmedla uttryck, känslor och önskemål till anhöriga, vänner och assistenter.

– Som människa vill man ju blir sedd och hörd. Därför känns det bra att kunna hjälpa till om vi har möjlighet att göra det, säger Ilirijana Lausa och fortsätter:

– Jag har fler idéer som skulle kunna vara till hjälp för flera av våra kunder. Men först vill jag lyssna, samtala och få en bättre bild av hur våra kunder och anhöriga vill ha sin assistans. Det är utifrån deras behov vi kan erbjuda en extra bra assistans som berikar deras liv.
Bilden visar de duktiga medarbetarna som bidrar till en bra nystart i Malmö: Fr.v: Ilirijana Lausa, Agneta Jalasjoki, Mohammed Hourani, och Haris Hasic.

Nya Funktionen är ute

Nu har ett nytt nummer av Funktionen kommit ut. Skriften, som på ett trivsamt sätt, presenterar verksamheten inom koncernen Curira gruppen

Bland annat i detta nummer.
* Uppskattad assistansstöd i Malmö
* Spännande vision för assistansen
* Insikter inför barnets flytt.
* Viktig juristsatsning
* Medical byggde unikt laboratorium
Du kan ladda ner ditt nummer av Funktionen längre ner på denna hemsida eller klicka här: Funktionen_1_2021

 

Unik satsning på den juridiska kompetensen

Curira gruppen, där Lystra ingår, förvärvar Igne Juristbyrå och gör en unik satsning för att stärka den juridiska kompetensen.
– Många assistansbolag har en juristavdelning, men nu gör vi en storsatsning inom detta område som sticker ut på marknaden, säger Thomas Rönnquist, delägare och styrelseledamot i Curira gruppen.

Mathias Blomberg (bilden) grundade Igne och har genom åren, med stor kunskap och engagemang, arbetat med LSS- och assistansfrågor. Detta har gjort både Mathias Blomberg och Igne till starka varumärken när det handlar om rätten till korrekt assistans.
I flera år har Lystra personlig assistans, som ingår i Curira gruppen, anlitat Igne för juridiska frågor. Det har varit en viktig resurs och nu tar Curira gruppen ett steg extra genom att förvärva Igne.
– Vi gör det för att stärka våra kunders trygghet och rätt till assistans. Våra kunder ska känna att de verkligen har ett korrekt beslut, säger Thomas Rönnquist och fortsätter:
– Dessutom kommer Igne att vara ett bra stöd till våra tjänstemän så att vi säkerställer att verksamheten förhåller sig till de lagar och förordningar som gäller.

Stort engagemang
I samband med detta har Mathias Blomberg, lämnat advokatsamfundet och titulerar sig nu som Chefsjurist. Samtidigt har företaget fått namnet Igne Juristbyrå.
Förutom styrelseordförande i Curira gruppen kommer Mathias Blomberg att fungera som ansvarig för den juridiska verksamheten.
– En advokatbyrå får inte ägas av andra än advokater, därför var det en viktig förändring. Samtidigt vittnar detta om Mathias Blombergs stora engagemang för den här frågan. Han brinner för att hjälpa den målgruppen och har tror på Curira gruppen och vill vara en del av den utvecklingen, säger Thomas Rönnquist.

Ekonomisk besparing
Inget annat assistansbolag har en de juridiska frågorna som en ”inhouse-resurs” vilket gör att detta blir en lika naturlig stödfunktion, inom Curira gruppen, som exempelvis ekonomi- och HR-avdelningen.
– Nu kommer Igne att fokusera på de kunder som finns inom Curira gruppen. Bara det skapar ökad trygghet. Dessutom har vi skapat rutiner för bra kommunikation mellan juristerna och övriga tjänstemän inom verksamheten, säger Thomas Rönnquist.
Han förklarar också att den här satsningen också innebär stora ekonomiska besparingar inom det juridiska arbetet jämfört med tidigare. Inom all assistansverksamhet är det viktigt att tänka extra mycket på ekonomin.
För mer information om Igne Juristbyrå; gå gärna in på www.igne.se

Curira-podden: Nystart för assistansen i Malmö!

Avsnitt 7. Nystart för assistansen i Malmö!
Klicka och lyssna: https://play.acast.com/s/curirapodden/nystart-for-assistansen-i-malmo
Curira-gruppens assistansverksamhet har gjort en nystart i Malmö och södra Sverige. Ilirijana Lausa, som är kundansvarig i Malmö, berättar på ett spännande sätt, om vad som präglar den nya verksamheten: Hon säger bland annat: ”Man ska inte leva bara för att leva. Våra kunder måste också få utbyte av livet”.

Curira-podden lyfter fram spännande och intressanta människor inom Curiras värld av vård, omsorg och assistans. Flera av dem har riktigt starka och engagerande berättelser som ger berörande lyssning.

Avsändare: Curira Gruppen AB.

Heja på Curira-åkarna i Vasaloppet

På söndag är det dags för ett av årets stora tv-stunder: Direktsändningen av Vasaloppet som lockar miljonpublik.
I år har alla inom Curira gruppen tre egna favoriter att heja på: Klas Nilsson, Johan Lövgren och Niklas Henriksson som bildar Team Curira.
– Vi känner stödet och är tacksamma för det. Nu ber vi om tålamod på söndag. Det är inte förrän mot slutet vi ska vara aktiva och synas längst fram, säger Klas Nilsson.

I fjol kom Klas Nilsson femma och blev bäste svensk i Vasaloppet. Johan Lövgren kom på 15:e plats och Niklas Henriksson blev 19:e åkare. Därför får de också nummerlapparna 5 – 15 – 19 i årets Vasalopp. Bara så ni vet vilka som vi ska hålla ögonen på.
Detta är nämligen tre åkare som vet hur man gör för att åka fort de 90 kilometerna mellan Sälen och Mora. Klas Nilsson förklarar segertaktiken.
– Det gäller att vänta med att vara längst fram i täten förrän vid rätt tillfälle mot slutet. I början är det bäst att ligga topp 10-30 i huvudklungan beroende på hur snabbt det går. Vi kommer att ha koll på de andra segeraspiranterna och vara beredd när avgörandet sker.
Han fortsätter:
Efter Hökberg (20 kilometer från mål) kommer det att gå riktigt fort, säger Klas Nilsson och säger att det är först nu som formen kommer.
– Det är planerat att vi ska ha en formtopp till Vasaloppet och sedan göra en stark avslutning på säsongen. Nu känns det verkligen bra, berättar Klas Nilsson.

Stor ledarstab
Det är en imponerande stab av ledare som ska coacha de tre åkarna. Förutom vallare och teamchef kommer Team Curira att ha sex servicebilar med totalt 14 till 18 ledare som langar vätska till åkarna på olika platser kring spåret.
Ni som följer loppet på tv kan se att ingen elitåkare stannar vid de officiella matkontrollerna. De får istället specialvätska vid lätta utförsbackar så de inte tappar fart. Detta sker var femte kilometer.
Det krävs alltså en stor organisation för att få fram en vinnare i Vasaloppet.
– Det är skönt att ha Team Curira i ryggen. Vi känner stor tacksamhet för stödet bland alla inom Curira gruppen och ber som tålamod med oss. Detta är en långsiktig satsning, säger Klas Nilsson.

Satsningen fortsätter
Mathias Blomberg, som är skidintresserad styrelseordförande i Curira gruppen, och initiativtagare till Team Curira, signalerar också tålamod med satsningen och blickar framåt:
– Satsningen fortsätter. Team Curira som idé och som satsning finns kvar även nästa år. Det är naturligt medtanke på den exponering som långloppen kommer att få i Svt:s Vinterstudion. Det kommer att bli ett ännu större intresse för dessa åkare.
På bildens syns fr.v: Klas Nilsson, Niklas Henriksson, Johan Lövgren.