Inlägg av

Pressrelease 30 December 2021

Pressrelease 2021-12-30 Sverige är helt unikt i världen med att kunna erbjuda sin befolkning rätten att kunna leva ett vanligt liv, tack vare Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS är detta möjligt. Men i dessa pandemitider kan det vara bra att klargöra vad grundtanken med LSS faktiskt är, så att vi inte […]

Pressmeddelande 28 oktober 2021

Pressmeddelande 28 oktober 2021 Liv Ihop AB har 22 oktober 2021 erhållit beslut från Inspektionen för vård och omsorg att samtliga tillstånd för att bedriva tillståndspliktig verksamhet återkallas. Beslutet gäller omedelbart. IVO bedömer att Liv Ihop inte uppfyller kravet på lämplighet i övrigt. Liv Ihop AB kommer att överklaga IVO:s beslut om återkallelse och begära […]