Assistans med bra livskvalité i Malmö

I det senaste numret av vår tidning Funktionen, som nyligen kom ut med ett nytt nummer, finns denna artikel:
* * *
– Man ska inte leva bara för att leva. Våra kunder måste också få utbyte av livet, säger Ilirijana Lausa, som är kundansvarig i Malmö.

Den ambitionen präglar nystarten inom assistansen i Malmö, som till stor del sker inom ramen för Lystra.

Det var i höstas som Curira-koncernens assistansverksamhet i Malmö och södra Sverige fick en översyn som resulterade i en nystart av hela verksamheten. I samband med detta gav de första kunderna klartecken till att Lystra skulle bli deras assistansanordnare. Några är kvar inom IKI Assistans.

– Men för alla kunder, oavsett vilket bolag de tillhör, är det extremt viktigt att göra rätt och riktigt från grunden. Nu har vi nya rutiner för kund- och assistentträffar, nya budgetar och extra stort fokus på de personliga möten som alltid finns inom assistansen, säger Ilirijana Lausa.

Malmökontoret

Hon berättar att nystarten inneburit ett lyft för hela Malmökontoret som också består av:
√ Haris Hasic
√ Mohammed Hourani
√ Agneta Jalasjoki.

Kontoret i Malmö arbetar med det dagliga kundbemötandet, ekonomi, löner, bemanning, samt arbete med juridik.

Ilirijana Lausa, är utbildad socialpedagog och har tidigare bland annat arbetat som personlig assistent samt behandlingsassistent på Statens institutionsstyrelse.

– Därifrån är jag van vid en ordning och reda som jag också vill ska förekomma inom vår assistansverksamhet, säger Ilirijana Lausa.

Hon berättar att detta är en nystart som snabbt fick positiv respons från kunder och assistenter.

– Allt handlar om det personliga mötet som skapar ett förtroende. På grund av pandemin har vissa av dessa samtal skett där jag stått nedanför deras balkong. Generellt känns det som vi fått en bra kontakt och respons från kunderna och deras anhöriga, säger Ilirijana Lausa.

 

Djupa samtal

Hon berättar att ett bra intryck leder till förtroende och inbjudan till djupare samtal om livet. Något som är så viktigt.

– Det har varit viktigt för mig att verkligen kunna fördjupa mig i kundernas behov och känslor för att sedan kunna anpassa vårt arbete utifrån dessa. Att ge förtroende, säger Ilirijana Lausa och berättar att det blivit många djupa samtal och många tårar.

– Det är inte så farligt att visa känslor. Man blir berörd av att lyssna och inse på vilket sätt kundens och anhörigas liv kan förändras så snabbt.

Ilirijana Lausa betonar flera gånger hur viktigt det är att kunderna ska få leva och inte bara överleva. Det präglade också den tid hon arbetade som personlig assistent. Det var dagar som var fyllda av detaljerade rutiner efter genomförandeplaner. Men Ilirijana Lausa ville göra mer:

– Jag försökte också klämma in någon eller några aktiviteter som kunde bidra till att höja livskvalitén. Det kändes mycket bra.

 

”Till hjälp”

Den inställningen har också präglat hennes nuvarande arbete som kundansvarig. Hon berättar om en kund med autism som har stora problem att kommunicera. För Ilirijana Lausa var det naturligt att köpa ”taltavlor” som gjorde det möjligt för kunden att enklare förmedla uttryck, känslor och önskemål till anhöriga, vänner och assistenter.

– Som människa vill man ju blir sedd och hörd. Därför känns det bra att kunna hjälpa till om vi har möjlighet att göra det, säger Ilirijana Lausa och fortsätter:

– Jag har fler idéer som skulle kunna vara till hjälp för flera av våra kunder. Men först vill jag lyssna, samtala och få en bättre bild av hur våra kunder och anhöriga vill ha sin assistans. Det är utifrån deras behov vi kan erbjuda en extra bra assistans som berikar deras liv.
Bilden visar de duktiga medarbetarna som bidrar till en bra nystart i Malmö: Fr.v: Ilirijana Lausa, Agneta Jalasjoki, Mohammed Hourani, och Haris Hasic.