Hoppa till innehåll

Transparent redovisning

Kontaktinformation

Lystra Personlig Assistans AB
Södra Långgatan 23
169 59 Solna

Telefon: 08-509 083 20 (växel)
Mail: info@lystraassistans.se
Kontaktperson: Daniel Lindkvist, VD

Basfakta om Lystra

För 2017 gäller följande för vår enhet:

Lystra beräknas omsätta drygt 300 miljoner kronor och har ca 1 000 anställda. Verksamheten bedrivs på ca 150 arbetsplatser runt om i Sverige.

Lystras information på Allabolag.se http://www.allabolag.se/5568694706/lystra-personlig-assistans-ab (öppnas i ny flik)

Lystras mål och riktning

Lystra personlig assistans föddes ur tanken att någon måste stå upp för reformen som den var tänkt från början. Utan excesser. Utan orimliga vinstuttag. Utan räntesnurror. Utan fusk. Lystra personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder, som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början.

Kvalitet: Lystras självdeklaration

 • Lystras arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem för kvalitet: Lystra arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.
 • Lystras deltagande i kvalitetsregister: Kvalitetsregister saknas för personlig assistans
 • Lystras nyckeltal relaterade till kvalitet: Nyckeltal saknas för personlig assistans
 • Lystras resultat i patient- eller brukarundersökningar: Patient- eller brukarundersökningar saknas för personlig assistans

Medarbetare på Lystra

Antal anställda

Lystra har ca 1 000 anställda. Verksamheten bedrivs på ca 150 arbetsplatser runt om i Sverige och de flesta av arbetsplatserna har personliga assistenter som har en roll som arbetsledare. Lystra bedriver löpande uppföljning av medarbetar- och arbetsmiljöfrågor enligt AFS 2001:1.

Antal chefer

På Lystra finns ett 20-tal chefer. Förutom företagsledning är detta uppdragschefer runt om i landet.

Utbildningsnivåer

Personal som anställs av Lystra för att verka som personliga assistenter till våra kunder rekryteras främst utifrån personliga egenskaper och fallenhet för vård- och omsorgsarbete. Obligatoriska kunskaper, såsom HLR- och brandkunskaper, ges där kompetensen saknas.

I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens så som sjuksköterskor. Bland Lystras tjänstemän finns varierade akademiska kompetenser som gynnar verksamhetens drift.

Kollektivavtal

Våra personliga assistenter har kollektivavtal Bransch G mellan Vårdföretagarna och Kommunal.

Tjänstemännen har kollektivavtal Bransch E mellan Vårdföretagarna och Vision.

Medarbetarundersökning

Lystra undersöker medarbetarnas upplevda belastning veckovis för att kunna följa upp och förebygga medarbetarnas behov och önskemål gällande sitt arbetsställe och roll.

Ägare- och styrelseinformation

Lystra Personlig Assistans AB, organisationsnummer 556869-4706.

Bolagsform: Aktiebolag

VD: Daniel Lindkvist

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Lystras företagsinformation på allabolag.se http://www.allabolag.se/5568694706/lystra-personlig-assistans-ab (öppnas i ny flik)

För 2017 gäller följande för vår enhet:

Styrelse

 • Mathias Blomberg
 • Thomas Rönnquist

Företagsledning

 • Daniel Lindkvist, VD
 • Jenny Lansink, vice VD
 • Hasse Wennström, Affärsområdeschef Assistans
 • Sara Larsson, Kvalitetschef
 • Daniel Jönsson, Affärsutvecklingschef
 • Mikael Stål, Ekonomichef

Ägare

Lystra Personlig Assistans AB ägs till 100% av Formar Assistans AB. Formar Assistans AB ägs i sin tur till största del av Norr Holding i Kiruna AB och Partnerinvest Övre Norrland AB.

Bokslut

Här hittar du Lystra årsredovisningar från 2013 och framåt

https://www.hitta.se/f%C3%B6retagsinformation/lystra+personlig+assistans+ab/5568694706 (öppnas i ny flik)

Nyckeltal

Här hittar du Lystras nyckeltal http://www.allabolag.se/5568694706/bokslut (öppnas i ny flik)