Hoppa till innehåll

Utmaningen: Håll liv i Musikhjälpens budskap!

Musikhjälpen 2018 pågår för fullt och runt om i landet skramlas det på de mest innovativa sätt för att samla in pengar. Många är de inlägg i sociala medier som avslutas med frasen ”för allas rätt att funka olika”. Som havande rötterna i bruksorten Hofors, vars engagemang i insamlingen ”Med kärlek från Hofors” blivit nära nog synonymt med Musikhjälpen så ser jag mycket av det stora engagemang MH och dess ämne väckt. Gott så! Vår syn och samhällets behandling av människor med en funktionsnedsättning behöver belysas och förbättras och alla initiativ som är av sådan karaktär välkomnar jag varmt.

Samtidigt som Musikhjälpen sparkar igång och ”allas rätt att funka olika” blir en nationell angelägenhet så förhandlades utlovade satsningar på ”återställandet av LSS” bort i M och KDs gemensamma budgetproposition som sedermera klubbades i riksdagen. 1,6 ”extra” miljarder förvandlades till 350 miljoner. Detta för en reform som kostade mindre än budget 2017 och som 2018 åter beräknas kosta 1,2 miljarder mindre än vad som budgeterats för. Det sparas pengar på allas rätt att funka olika och reaktionen bland gemene man eller bland media är obefintlig.

Under många år har LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet varit föremål för en systematisk demontering från politiskt håll. Försäkringskassans direktiv har varit utformade på ett sätt som endast med mycket god vilja kunnat missförstås, kostnaderna för LSS måste minska. Försäkringskassan har tagit dessa direktiv på stort allvar och med kraft och spänst i statens tjänst tagit sig an dem, med konsekvensen att 10% av landets assistansberättigade förlorat sin rätt till statlig assistansersättning under perioden januari 2015 till juni 2018 (källa: Riksdagens utredningstjänst). Summa summarum: allas rätt att funka olika är för dyr.

Till förmån för Musikhjälpen 2017 skedde 586 000 engagemang. Alltifrån att lägga ut auktioner, buda på auktioner, swisha pengar eller vad det nu månde vara – konceptet var och är en folkrörelse vid den här tiden på året. I Sverige 2018 går hela familjers liv i kras, när den personliga assistansen som ofta utgör skillnaden mellan att kunna vara förälder eller vårdare till sitt barn, mellan att kunna behålla sitt vanliga arbete eller att tvingas säga upp sig för att ta hand om en anhörig, mellan att vara någons make/maka eller bara efter bästa förmåga ta hand om någon. Dessa människor behöver inte de pengar som Musikhjälpen samlar in, det är stora och imponerande belopp men ur ett statsbudgetsperspektiv avrundningspengar. Det de däremot behöver är engagemanget. 586 000 engagemang stöttade Musikhjälpen 2017, jag föreställer mig att det blir minst lika många i år. Hur många av alla som stöttat Musikhjälpen var på plats på någon av RBUs manifestationer första helgen i december? Hur många reder ut vart partierna står i funktionsnedsättningsfrågan innan man röstar? Hur många gör sin röst hörd för allas rätt att funka olika under årets övriga elva månader?

Våra folkvalda har också, som sig bör, gästat Musikhjälpen. Senast ifjol besökte statsminister Stefan Löfvén buren i Umeå och pratade engagerat om att bidra till att stoppa barnsexhandeln, som var fjolårets tema. Kommer några politiker i år att gästa buren och kommer man isåfall att prata om hur man tar ansvar för allas rätt att funka olika? Och kommer man då också att mena dem för vilka staten har ett ekonomiskt ansvar för att skapa förutsättningar till det ?

I Facebookgrupper, sociala medier, tidningar, radio och TV pratar man om att ”utmana varandra” för att samla in än mer pengar till Musikhjälpen. Jag vill, på uppmaning av en människa klokare än jag själv, härmed utmana makthavare, oaktat partitillhörighet och även en hel befolkning, den som nu engagerar sig i folkrörelsen Musikhjälpen och för allas rätt att funka olika: Låt detta engagemang hålla i sig, inte bara den här veckan eller ens den här månaden utan framåt. Tillsammans kan vi visa att folkviljan är att även människor med en funktionsnedsättning ska ha rätt att leva som andra. Från politikerhåll kan man visa lyhördhet och förändringsvilja. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där allas rätt att funka olika är på riktigt.

Daniel Lindkvist

VD, Lystra personlig assistans