Hoppa till innehåll

Efter regeringens besked: ”Just idag segrade det sunda förnuftet”.

På en presskonferens under tisdag eftermiddag meddelade barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér att man vidtar åtgärder för att dämpa den eskalerande krisen inom personlig assistans, som ställts på sin spets efter Försäkringskassans varning om ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.” efter tolkning av en HFD-dom.

Den åtgärdsplan regeringen idag presenterat innebär följande;

Lagändring om väntetid och beredskap

Återställning till tidigare ordning då assistans beviljandes även under väntetid, beredskap och tid mellan insatser. De som redan fått avslag får möjlighet att söka om på nytt. Ikftträdande under våren 2018.

Temporärt stopp för 2-årsomprövningarna

För att dämpa negativ påverkan av snabba praxisförändringar föreslås att tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas. Detta fram till att den pågående LSS-utredningen presenterat sina slutsatser. Ikraftträdande under våren 2018. I december 2017 blir analysen klar av de domar som tidigare blivit vägledande och hur effekten av dessa blivit.

Kommunerna för utökad informationsskyldighet

Kommunerna föreslås bli skyldiga att informera personer som fått avslag eller indrag av statlig assistansersättning information om rättigheterna enligt LSS. Ikraftträdande föreslås 1 juli 2018.

Återställning av det förhöjda timbeloppet

Lagförslag om att återställa tidigare möjlighet för enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp än schablonbeloppet, att få täckning för sina kostnader även då kostnaderna varierar över tid.

Lystras VD Daniel Lindkvist har nära följt utvecklingen och debatten kring frågan och är positiv till dagens besked från regeringen.

Försiktigt lättad skulle jag väl den beskriva den spontana känslan”, säger Daniel.

Att det nödstopp som framförallt RBU drivit på hårt för nu genomförs är positivt och det enda rimliga sett till hur rättsosäker bedömningarna är idag. Till och med vice ordföranden för fackförbundet ST på Försäkringskassan gick så sent som häromdagen ut och sade att ”Det är svårt att säga vad som blir felaktiga beslut.”. Det säger sig självt att det är både ovärdigt en rättsstat och moraliskt förkastligt, en lättvindig hantering av människor hela liv. Så kan vi inte ha det.

Daniel Lindkvist hade dock önskat att man visat sig villiga att ta ett ännu större grepp kring frågan.

”Som sagt, jag är positiv till att det händer någonting och ärligt talat är dagens besked bättre än jag nog hade trott. Samtidigt gömmer sig Regnér fortfarande bakom resonemang om att ”det funnits ett utbrett felanvändande av ersättningen” och att ”regeringen har gjort mycket för att återupprätta förtroendet för reformen”. De utredningar Regnér lutar sig mot har kritiserats av flera tunga instanser, vidare har regeringen aktivt och högst medvetet verkat för att skära ned kostnaderna för LSS-reformen och det vet alla om. Det är ett slag i ansiktet på de som förlorat hela eller delar av sin assistans på indirekt order från regeringen genom regleringsbrevet 2016.

Du hade velat se fler eller andra åtgärder från regeringen idag?   

”Jag hade önskat att man visat en ärlig vilja att göra om och göra rätt, inte bara här och nu utan även för de som fram tills idag drabbats. LSS i allmänhet och personlig assistans i synnerhet har varit högvilt för regeringen i flera år, när man jagat besparingar. Tillämpningen har sedan flera år kört i diket och många har fått sin tillvaro slagen i spillror. De hjälps inte av beskedet idag. Vad är Åsa Regnérs besked till dem?”

Vad händer nu?

”Kampen fortsätter! Om man ska lyfta ut något positivt ur hela den här situationen så är det att frågan väckt medvetenhet och opinion utanför kretsen av de direkt berörda. Dagens besked visar att det går att göra skillnad och skapa förändring. Nu är det viktigt att vi är många som fortsätter att göra våra röster hörda för att rätten att leva, inte bara överleva ska gälla alla. Just idag segrade det sunda förnuftet, om än en liten seger. Jag vägrar tro att det inte också kan vinna den stora segern.”, avslutar Daniel Lindkvist.    

Läs mer om regeringens åtgärdspaket här