Hoppa till innehåll

”Positivt att regeringen agerar – men fortsatt fog för oro”

Igår gick regeringen ut med att man, efter Försäkringskassans larm om ” ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda.” efter tolkningen av en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i somras, avser att ändra LSS.

Effekterna av den domen riskerar att leda till en väldigt splittrad tillvaro för personer som har personlig assistans. Livet blir sönderhackat, personer kanske inte kan ta sig till aktiviteter som man vill och man får många människor inblandade i samma insats” säger Åsa Regnér till SvD.

Lystras vd Daniel Lindkvist skrev i förra veckan en debattartikel i Dagens Samhälle och ytterligare en i Dalademokraten som publiceras idag (11/7) där han uppmanat regeringen till att vidta åtgärder omedelbart. Något som nu alltså också sker.

Han är dock ändå inte helt tillfreds med beskedet från Åsa Regnér.

Det är givetvis positivt att det händer någonting istället för ingenting, det hedrar det ansvariga statsrådet och regeringen att man tagit till sig av oron och kritiken och valt att agera”, säger Daniel Lindkvist.

Med det sagt så finns det fortfarande fog för oro. Åsa Regnérs uttalanden kring vad man de facto avser att göra är tämligen vaga och det är inte säkert att de åtgärder som man avser att vidta faktiskt rätar upp den problematik som i många år präglat rätten till personlig assistans”.

Men regeringen har ju snabbutrett och skriver på lagändringar med anledning av domen, tyder inte det på att faran är över?

Jag är själv bekymrad över att man kanske begränsat sig till just konsekvenserna av den här aktuella domen. Problematiken är större än så. Det har skett en urholkning av LSS-reformen i allmänhet och rätten till personlig assistans i synnerhet under ett antal år, där man lutat sig mot praxis i andra domar. Jag vill se ett helt omtag kring reformen. Syftet med rättighetslagstiftningen LSS måste åter definieras och sedan måste lagstiftningen anpassas så att den också går att praktisera.”.

Du skriver en debattartikel i Dalademokraten idag där du uppmanar politiker att agera nu, men det har ju redan skett?

Artikeln i DD skrevs förvisso innan beskedet kom igår eftermiddag. Men den är likväl aktuell, jag tror att det är viktigt att så många som möjligt fortsätter att göra våra röster hörda kring det här. Det har bildats opinion kring frågan, Sverige lyssnar. Det är viktigt att vi, och då menar jag assistansbehövande, anhöriga, assistansanordnare, brukarorganisationer – alla, tar tillfället i akt att prata då”, avslutar Daniel Lindkvist.

Debattartikeln i Dagens Samhälle (3/11) kan du läsa här.

Debattartikeln i Dalademokraten (7/11) kan du läsa här.