Hoppa till innehåll

Digital gemenskap ska föra anställda närmare varandra

Personlig assistent är i många fall ett ensamt arbete. Man kan arbeta i en förhållandevis stor grupp och ändå knappt träffa sina närmaste kollegor. Man arbetar dessutom inte sällan i ett stort företag tillsammans med hundratals andra utan att ha en aning om vilka de är. Det här är utmaning som branschen dragits med i många år.

Ett litet steg på vägen är att främja gemenskapen på den digitala arenan, när vi begränsas av den fysiska. Idag är sociala medier en naturlig del av mångas sociala liv. Många anställda och kunder gillar Lystras sida på Facebook men en sådan officiell kanal blir också ganska formell och informativ och inbjuder kanske inte till särskilt mycket dialog och interaktion. Det vill Lars Varnerud, kommunikationsassistent på Lystra och projektledare för Facebookgruppen ”Lystra personlig assistans – kunder och personal” ändra på.

          Väldigt många har sociala medier i allmänhet och Facebook i synnerhet som en så naturlig del av sitt sociala liv att man inte ens tänker på det, säger Lars Varnerud.

          Jag jobbar med vår traditionella Facebooksida men har länge känt att det borde gå att få ut mer av det, att vi skulle kunna ha mer av en dialog och kunna använda det här forumet till att bli mer av ”ett företag”.

Gruppen kommer, som namnet antyder, vara avsett endast för kunder och anställda på Lystra. Detta för att skapa en ”vi-känsla” och att människor med anknytning till företaget ska kunna kommunicera, lära känna varandra, komma med tips, idéer och tankar.

          Det finns säkert jättemycket kloka tankar därute i organisationen som vi som sitter på kontoren aldrig riktigt får vetskap om, tror Lars.

          Sedan är det ju trevligt om vi kan få mer en känsla av att vi ”känner varandra” även om vi aldrig träffats fysiskt, vi är ju trots allt alla kollegor i ett och samma företag.

Gruppen sjösätts vecka 38 med Lars som huvudansvarig och administratör. Hur blir man då medlem?

          Tanken är att man söker rätt på ”Lystra personlig assistans – kunder och personal” på Facebook och klickar på att man vill bli medlem. Sedan skickar man ett mail till mig med sitt namn, anställningsnummer och att man vill bli medlem. Jag kollar av att allt stämmer och släpper in dig i gruppen, berättar Lars.

          Det här är för att vi ska kunna hålla på att det är just människor med Lystraanknytning i gruppen.

Lars skickar också med några tankar inför att folk går med i gruppen.

          Det är dels viktigt att tänka på att tystnadsplikten gäller i alla lägen. Man får under inga omständigheter skriva sådant som kan bryta sekretessen. Vidare gäller förstås sunt förnuft, inga kränkande tillmälen, funkofobiska, homofobiska eller rasistiska saker eller något åt det håller kommer att tolereras. Då åker man ut direkt och det kan även komma att rapporteras till närmaste chef. Ambitionen är att det här ska bli ett trevligt sätt att komma varandra närmare, då är god ton och gott uppförande en viktig del, avslutar Lars Varnerud.

 

Kund eller anställd hos Lystra och aktiv på Facebook? Gå med i gruppen Lystra personlig assistans – kunder och personal och skicka ett mail till Lars på lars.varnerud@lystraassistans.se så hjälper han dig vidare!